lördag 16 september 2017

Hur ska det gå för IS?

   
Helst bör svaret på den frågan bli: Käpprakt åt helsike.
Det tror tydligen många bedömare; de har rubriker som ”IS rämnar", eller ”Vad kommer efter IS?”.
Ett faktum är att IS varit dödsdömt tidigare men kommit tillbaka. I juni 2010 förklarade amerikanska generaler att IS hade krossats. Så var det - tyvärr -  inte. IS byggdes upp igen och blev 2014 ett terroriserande monster. De nya ledarna i IS var mer kompetenta och erfarna än de som dödats. Terrorgruppens framgångar var deras verk.
Även om IS ej längre kontrollerar ett antal större städer, styr IS fortfarande över ett stort territorium. Strider pågår vid ungefär 11 olika fronter och IS har inte retirerat från någon utan ett blodigt motstånd.
I Irak fortsätter IS hålla sitt grepp över ett stort område – men det finns upplösningstendenser. I slutet av maj skapade IS nyhetskanal panik när den meddelade att Tabqa-dammen hade blivit bombad av amerikaner och var på väg att brista. Alla invånare i Raqqa uppmanades att omedelbart evakuera, vilket de gjorde. Men några timmar senare kom order om att återvända. Dammen skulle trots allt inte brista. Enligt en IS-soldat var massevakueringen en välplanerad avledningsmanöver. Den gav ledarskapet en möjlighet att lämna staden utan att bli utsatta för drönarattacker. De evakuerade civila hade använts som en mänsklig sköld.
Vad kommer att hända i fortsättningen?
Så länge som det finns jihadister som är villiga att slåss till döden och tillräckligt många kidnappade barnsoldater, kommer IS att fortsätta låta den ena byn efter den andra bli förstörd. Men IS har evakuerat delar av sitt ledarskap, sina elitsoldater och sina enorma guldreserver, varav många är ett resultat av en plundring i Mosul 2014. Man  gjorde det för att kunna fortsätta att strida där man alltid har varit mest rörlig: under jord. Där kommer man omorganisera sig och bida sin tid för att sedan dyka upp under ett annat namn.

Den avgörande lockelsen för IS att återigen börja arbeta öppet 2013 var utsikterna att kunna etablera en egen stat. Hur stor är chansen att man klarar att komma tillbaka? Den avgörande svaret på den frågan lyder: Har ett tillräckligt stort antal kompetenta befälhavare lyckats hålla sig vid liv? Finns det tillräckligt med skickliga ersättare för att hålla ihop IS under jord? 

torsdag 14 september 2017

Antalet Medelhavs-migranter minskar!

 Och det gör även drunkningarna!
Enligt statisk från IOM (Internationella migrationsorganisationen) minskade antalet nyanlända migranter kraftigt i augusti. Det kom ”endast” 121000. I juli 2016 anlände 273 000!
Minskningen väcker förvåning, och experter är osäkra på orsakerna. De menar dock att det vore fel att utgå från att det är inledningen på en ny trend.
En glädjande nyhet: Det finns inga bevis på att någon migrant har drunknat efter 9 augusti.  (Med reservation för de senaste veckorna)
Naturligtvis spekuleras det om orsaken till minskningen. Det mest troliga är att den sammanhänger med föreslagna förändringar av migrant-trafiken över Medelhavet.  En är att den libyska kustbevakningen har förbättrats. Det kan leda till att överbelastade båtar stoppas. Dessutom har ett antal libyska miliser, som tidigare smugglat människor, börjat arbeta för landets övergångsregering. (De får betalt för att göra det!) Men det varnas också för att alltför mycket lita på dem.”Dom  försöker alltid hitta sätt att tjäna pengar”.
På ett möte i Paris mellan europeiska och afrikanska ledare uppmanade européerna sina afrikanska kolleger att öka ansträngningarna att tygla flyktingströmningarna. Européerna utlovade ett stort utvecklingsbistånd till  dessa afrikanska länder, som ofta fungerat som genomgångsländer för migranter, som flyr fattigdom och förföljelser. Genom att stimulera sysselsättningen i Afrika hoppas de europeiska ledarna på att färre migranter kommer att känna sig tvungna att göra resan. 
Ett annat mål är att skärpa gränskontrollerna längs den afrikanska migrationssträckan och att inrätta mottagningscentran längs vägen. Tanken är att asylansökningarna ska behandlas innan migranterna och flyktingarna kommer in i Europa.
Det finns tecken på att det håller på att skapas en rutt över västra Medelhavet med Spanien som mål. Det anlände tre gånger så många migranter via havet till Spanien i augusti 2017 jämfört med 2016!!
Mitt tips är att antalet migranter från Afrika till Italien inte kommer att stiga igen. De krafttag, som europeiska regeringar tagit, kommer att förhindra det. Däremot kommer Spanien att bli ett stort mottagarland.


onsdag 13 september 2017

Klimatförändringar leder till fler självmord.

Tamma Carleton, forskare vid University of California, har jämfört självmords- och klimatdata och drar slutsatsen att temperaturvariationerna i Indien kan ha ett kraftigt inflytande på självmordsfrekvensen. Hon menar att över 59000 självmord de senaste 30 åren kan kopplas till den globala uppvärmningen.
Högt uppsatta amerikanska regeringsmedlemmar inklusive Trump själv har ifrågasatt  att klimatförändringar orsakas av människans koldioxidutsläpp. I en tweet 2012 skrev han att ”konceptet med global uppvärmning skapades av och för kineserna för att göra den amerikanska tillverkningsindustrin icke-konkurrenskraftig.”
Indien kan komma att uppleva en genomsnittlig temperaturökning på tre grader. Det kan få förödande konsekvenser för Indiens befolkning, som i huvudsak lever på landsbygden., säger Carleton. "Mina upptäckter antyder att uppvärmningen kommer att åtföljas av ett ökat antal självmord”.
Hög temperatur under vegetationsperioden leder till minskad skörd, vilket blir en börda för indiska bönder. Dessa skördebortfall kan ha en negativ inverkan på hela ekonomin och orsaka lidande för både bönder och icke-jordbrukare, eftersom det leder till att livsmedelspriserna stiger och efterfrågan på arbetskraft inom jordbruket minskar.
”Nederbörden under vegetationsperioden är viktig,” fortsätter hon. "Mer regn innebär högre avkastning. Självmordssiffrorna sjunker när nederbörden ökar under vegetationsperioden."

Indien står för det högsta antalet självmord i världen. 133623 personer tog sina liv2015. Fler än 12000 av dem var bönder och jordbruksarbetare.
Konkurser, skuld eller jordbruksrelaterade problem var de främsta orsakerna till självmord bland bönder i Indien.
Regeringen har vidtagit åtgärder för att dämpa jordbrukarnas oro, bland annat avsatt 1,3 miljarder dollar till ett skördeförsäkringsprogram. Premiärminister Modi erkände nyligen i radio att klimatförändringar kommer att få förödande följder i Indien. Förändrade vädercykler och miljöförändringar har också en stor negativ inverkan.
Den senaste tiden har vissa delar av Indien drabbats av naturkatastrofer, orsakade av extrema regnoväder, sade han, och hänvisade till delstater som drabbats av översvämningar i år. Livet blir helt uppochned till följd av översvämningarna. Grödor, boskap ,infrastruktur, vägar, el – allt påverkas. Våra jordbrukare lider enorma förluster till följd av skador på grödor och fält”,avslutade Modi.

Washington Post intervjuade och publicerade.
Tempus publicerade.Hur ska det gå för Ryssland?

Putins Ryssland uppfattas som en expansiv stat, som utgör ett hot för grannarna. Putin anses också ha haft stora framgångar. Ryssland befann sig i totalt kaos, när Putin något överraskande blev president. Tack vare honom har det blivit ordning och reda i Ryssland. Men även den beskrivningen av Ryssland av i dag är missvisande.

Ett jättestort problem för Ryssland är att landet fortfarande är helt beroende av sin export av olja och gas. Oljeprisraset blev en hård smäll för Ryssland. Därtill kommer de sanktioner mot Ryssland, som är en följd av Putins utrikespolitik. De leder till att Ryssland riskerar att utestängas från utländskt kapital och teknik. Enligt World Economic Forum rankas Ryssland på 111:e plats av 138 nationer, när det gäller global konkurrenskraft.
Västvärlden sanktioner har inte orsakat kaos i den ryska ekonomin, men Ryssland har blivit mer isolerat och halkat efter än mer, när det gäller teknikutveckling. Dessutom finns det inget land i modern tid, som lyckats komma ikapp resten av världen genom att isolera sig.


De årliga kostnaderna på grund av sanktionerna är enligt ryska myndigheter 25 miljarder euro. All affärsverksamhet med Ryssland kommer att påverkas. 

Putin må skramla med sin militära styrka och hota sina grannar. Men han kan inte blunda för att Ryssland har ekonomisk problem, som förvärras av hans politik. Han borde i stället under återstoden av hans tid som president ägna sig åt att lösa dem! 

tisdag 12 september 2017

Mexiko sände fullastat fartyg med nödproviant till Texas drabbat av orkanen Katrina. Vad tyckte Trump om det?

Amerika är onekligen hårt drabbat av orkaner. Flera "värstingar" har dragit förbi under de senaste veckorna, men frågan är om inte Katrina från 2005 är den som gett människor de värsta  minnesbilderna. Minst 2000 människor miste livet på grund av Katrina. Regeringen och den federala räddningstjänsten fick kritik för hur de hanterat krisen. Men allmänheten ställde upp och hjälpte till med att ordna bostad, kläder och mat åt de drabbade.
President George W Bush accepterade ett omfattande erbjudande om hjälp från Mexiko. Det räddade många amerikaner. För första gången sedan kriget mellan USA och Mexiko 1846 marscherade mexikanska trupper i Amerika – men nu i helt fredliga avsikter.
.Mexikos president  sände en konvoj och ett flottfartyg fyllt med mat, vatten och mediciner. Dom serverade 170000 måltider och mer än 184000 ton förnödenheter. Dessutom gjorde de mer än 500 medicinska undersökningar. ”Mexiko och USA är grannländer och ska alltid visa varandra solidaritet i svåra tider” sade Vicente Fox, Mexikos president.
Men nu har USA en president som inledde sin valkampanj  med ett tal där han svartmålade mexikanerna. Och han lägger sin tid på att mobba och förminska mexikaner, samtidigt som en katastrof var under utveckling i hans eget land.(Orkanen Harvey)
Så här twittrade Trump på den morgon då Texas vaknade till en ny orkankatastrof: ”Eftersom Mexiko är ett av världens länder med högst kriminalitet , måste vi ha muren. Mexiko kommer att betala den genom ersättning på annat sätt. Vi håller på att omförhandla NAFTA (det värsta handelsavtal som någonsin slutits) med Mexiko och Canada. Båda länderna krånglar, kanske måste det sägas upp.”
Harvey kan vara den värsta orkanen i Texas historia. Med tanke på den långa gränsen och de historiska banden mellan Texas och Mexico skulle man kunna tänka sig ett nytt erbjudande från Mexico. Men kan Trump acceptera mexikansk hjälp? Vill Mexiko erbjuda hjälp?

Eftersom Trump utmålar mexikaner som brottslingar och deras regering som skojare, som har lurat amerikanerna i frihandelsavtalet NAFTA, ett avtal som många i båda länderna stöder, är det svårt att tro att vi får se att Mexicos medkänsla efter Katrina återupprepas. 

fredag 8 september 2017

Nordkorea!Vilken tabbe!!!

Dödstrött satte jag mig igår för att kolla den text jag skrivit om risken för ett kärnvapenkrig
Och så skrev jag  "Nordvietnam" i stället för "Nordkorea" ett antal gånger.
Jag ber om ursäkt!
Skadan är skedd och jag kan inte göra mycket annat än att skriva och publicera en rättad version.
Här är den.

torsdag 7 september 2017

Kan Kim-Jong-Un utplåna New York?

Diktaturen i Nordkorea startade för mer än 20 år sedan försök att tillverka vapensystem som byggde på kärnkraft. Det ledde till kritik och krav på att upphöra med den verksamheten. Men regimen i norr är en grym diktatur och fortsatte på den inslagna vägen. Det finns ingen anledning att tro att den nu tar intryck av den massiva kritiken. Kim-Jong-Un, den nye diktatorn, tycks vara inriktad på att kunna slå till mot amerikanska städer.
President Trump hotar med ”vedergällning med USA:s fulla kapacitet”, men går det budskapet fram till befolkningen?  Det torde bli flera år i fångläger för att ha hållit i en västerländsk tidning. Befolkningen har säkert fått höra att den kapitalistiska världen, ledd av USA, vill förgöra dem, men de har svårt att ta till sig att det denna gång är deras egen stat som utgör det stora hotet.

Världen har hamnat i en mycket allvarlig kris. Inblandade länder (framförallt Sydkorea) aktiverar sina vapensystem, och Nordkorea mobiliserar vid gränsen mot Sydkorea. Detta påminner om kriser under det kalla kriget. Några gånger höll tredje världskriget på att bryta ut. En stor brand i Sibirien tolkades i Amerika som avskjutna ryska missiler. Misstaget upptäcktes i sista minuten.
Men den kris som Kim-Jong-Un har skapat tycks inte orsaka någon större oro i Sverige. Det var stora rubriker i tidningarna i måndags (4 september).I dag har Nordkorea försvunnit från tidningarnas förstasidor, och det står inte mycket i övriga sidor. Har utgivarna inte klart för sig hur allvarligt det är? Här några exempel på läget i dag!
Nordkorea har uppenbarligen sprängt atombomber, som är mycket kraftigare än de som USA fällde över Hiroshima i Japan 1945. Där dog minst 50.000 människor omedelbart. Nordkorea strävar efter att skicka en missil som kan nå USA:s kuststäder. Vad händer, om den exploderar över New York?  Mellan 75.000 och 100.000 människor skulle dö på någon sekund.
Men då har jag utgått från att bomben är på 10 – 15 kiloton. Nu hävdar ju galningarna i Nordkorea att de har lyckats göra bomber på 50 kiloton! Jag kan endast tillägga att jag har en uppgift om att en bomb på 30 kiloton omedelbart skulle döda 700.000 människor.
Men USA kan väl skjuta ner missilen, innan den exploderar?  Helt säkert är att Amerika upptäcker den bara några minuter efter det att den avfyrats. Träffsäkerheten är ungefär 50 procent. Det innebär att fler ”försvars-missiler” måste skjutas upp. Men risken är stor att också Nordkorea har mer än en missil, som styr mot målet New York.
Kontentan av detta blir att det föreligger risk att Nordkorea kan lyckas med sitt syfte att slå ut, ja till och med utplåna, en stor amerikansk stad.
Tydligen tror inte amerikanska diplomater och militärer att Nordkorea kommer att anfalla USA, under förutsättning att konflikten inte trappas upp på en än högre nivå. Men är det möjligt att tolka Kim-Jong-Uns avsikter?  Och tiden kommer att vara knapp, om missilerna gett sig iväg. Efter 30 minuters färd från Nordkorea är de framme vid USA:s kust.
Amerikanarna har uttryckt sig ganska hårt mot Nordkoreas representanter. Det är fullt begripligt, men frågan är om det hjälper. Risken är stor att motståndarna blir än mer negativt inställda till sin motpart.
FN:s säkerhetsråd har sammanträtt och meningen var väl att man skulle komma överens om nya sanktioner. Naturligtvis gick USA ut hårt, men fick uppenbarligen inte det stöd, som behövdes. Invändningar kom naturligtvis från Kina, som alltid hållit Nordkorea under armarna. Och Rysslands president, Vladimir Putin, menade att nya sanktioner  vore ”värdelöst och ineffektivt. Det är en potentiell global katastrof och kan leda till att många människoliv försakas. Det finns inget annat sätt att lösa kärnvapenfrågan än genom fredlig dialog.”
Hans yttrande är en besvikelse.  ”Fredlig dialog” har prövats gång på gång – utan att leda till någonting. Nordkorea har ju genom att föra in kärnvapen i konflikten trappat upp den  på en mycket farlig nivå, ett hot mot hela jordklotet.


Det som hänt kan få en annan mycket negativ följd: Flera länder kan ha tagit intryck av Kim-Jong-Uns ”bedrift”, att skaffa sig kärnvapen. Det kan leda till att vi om några år har ett antal nya länder med kärnvapen, länder som ställer nya krav och hotar.